شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
بر خط: 1182
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2086 بازدید

ماهنامه پیام پژوهش توسط مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد. این ماهنامه در زمینه پژوهش و رسانه به فعالیت می پردازد.

موضوعات