دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1493
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2919 بازدید

دوماهنامه اشراق اندیشه وابسته به مرکز آموزش مبانی اندیشه اسلامی - سازمان بسیج دانشجویی می باشد. این نشزیه در زمینه مباحث معرفتی، فرهنگی و دانشجویی فعالیت می نماید.

● صاحب امتیاز: مرکز آموزش مبانی اندیشه اسلامی - سازمان بسیج دانشجویی
● مدیر مسئول: محمد عزیزی
● تلفن: 2936415 (0251)
● فاکس: 2935871 (0251)
● نشانی: قم، خیابان 45 متری صدوق، بعد از کوچه 3، بین کوچه 5 و 7، پلاک 99
● صندوق پستی: 3951-37185

رایانامه: eshraq-e-andishe@noornet.net

موضوعات