جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1206
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2101 بازدید

فصلنامه مدیریت شهری توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منتشر می گردد. این فصلنه در زمینه مدیریت شهری فعالیت می نماید.

● مدیر مسئول سیدمهدی هاشمی
● تلفن: 2-88800081 (021)
● فاکس: 88801728 (021)
● نشانی: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، نبش غفاری، شماره 10، طبقه پنجم، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، کد پستی 1415884535

موضوعات