پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3679
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2447 بازدید

فصلنامه گفتگو در حوزه فرهنگ و جامعه ایران به فعالیت می پردازد. در معرفی این سایت چنین می خوانیم:
«موضوع گفتگو فرهنگ و جامعه ایران در مفهوم وسیع آن است. به عبارت دیگر، هر چه مربوط به جامعه ایران و فرهنگ آن باشد مجله گفتگو آن را به بحث می‌گذارد. زیرا فرهنگ را مهمترین و پایدارترین عامل همبستگی و خویشاوندی یک ملت میداند و بر این عقیده است که همین خویشاوندی است که ایران را با تمام مصائبی که بر او گذشته و انبوه مسائلی که پیش روی‌داشته، همواره استوار و سربلند نگاه داشته و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن را حفظ کرده است. بدین لحاظ برما واجب است که پاسدار این فرهنگ باشیم. باید ایرانی را که به ما رسیده با همه تاری گذشته اش برای نسل‌های آینده نگهداری کنیم و معتقد باشیم که زنده نگاشتن حس تعلق ایرانیان به آب و خاک و فرهنگ خودشان، مناسب ترین راه برای وصول به درک خویشاوندی بین افراد مردم است.»

● صندوق پستی 1388 - 13145
● تلفن: 6133 2220
● فکس: 6133 2220

رایانامه: info@goftogu.net

موضوعات