چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 920
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2674 بازدید

فصلنامه فرزانه در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی فعالیت می نماید.

صاحب امتیاز: معصومه ابتکار
مدیر مسئول: معصومه ابتکار
تلفن: 66933976،66431768 (021)
فاکس: 66933976،66431768 (021)
نشانی: تهران، تهران،خیابان مطهری،خیابان فجر (جم سابق) شماره 12، واحد 8

رایانامه: Webmaster@FarzanehJournal.Com

موضوعات