پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3650
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3045 بازدید

ماهنامه بینش سبز در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فعالیت می نماید.

● صاحب امتیاز: محمد ابراهیم مداحی
● مدیر مسئول: محمد ابراهیم مداحی
● نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، نرسیده به چهارراه وحید نظری، بن بست خسروی، پلاک 161
● صندوق پستی: 344-13145
● تلفن: 91-6484488

موضوعات