جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
بر خط: 1799
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1865 بازدید

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسى پویا توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی منتشر می شود.

● صاحب امتیاز: مجتبی مصباح
● مدیر مسئول: سیداحمد رهنمایی
● سردبیر: حسن طاهری
● نشانی: قم/ بلوار امین / 20 متری گلستان / کوچه 4 / پلاک 31
● صندوق پستی 146 / 37165
● تلفکس: 8 – 2113667 – 0251

رایانامه: Puya@qabas.net

موضوعات