شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
بر خط: 3532
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1609 بازدید

ماهنامه جنگ افزار در زمینه معرفی آخرین تسلیحات نظامی در ایران و جهان به فعالیت می پردازد. این ماهنامه همچنین مطالبی در حوزه جنگ به خوانندگان خود ارائه می نماید.

● آدرس: تهران - صندوق پستی 1691- 11155
● تلفن: 44500185 – 021، 44524300 - 021

رایانامه: Info@jangafzar.ir

موضوعات