شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2854
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1628 بازدید

انجمن مطالعات سیاسی حوزه به همّت جمعی از اساتید و محققین علوم سیاسی در سال 83 بنیان نهاده شد که مهمترین دغدغه هیئت مؤسس آن بیان دیدگاه های اسلامی و بررسی اندیشه سیاسی اسلام و ایجاد فضایی برای گفتگوهای علمی، تبادل نظر و تضارب آراء و بیان آخرین یافته های علمی در این حوزه از دانش بوده است. در همین راستا جهت تقویت بنیان این دانش در حوزه و تعمیق اعضاء، برنامه هایی را به انجام رسانده و آنها را محور فعالیت های خود قرار داده است که می توان به برگزاری نشست های علمی، نقد کتاب، کرسی های نظریه پردازی، کارگاههای علمی و... اشاره کرد.

● آدرس: قم، بلوار جمهوری، کوچه شماره 2 فرعی اول از سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه - انجمن مطالعات سیاسی
● تلفن: 2938773
● فکس: 2938219

موضوعات