دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3735
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2605 بازدید

مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم به عنوان یکی از مراکز مطالعاتی موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به همت دانشجویان دکترای تخصصی علوم ارتباطات این دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشی دانشگاه از بهمن ماه 1384 رسما کار خود را آغاز کرد. موسس این مرکز حمید ضیایی پرور دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات دانشگاه بود. با این حال از سال 1386 این مرکز بنا به دلایلی در حالت تعلیق قرار گرفته و ادامه فعالیت آن صرفا در چارچوب فضای مجازی و با عنوان مطالعات سایبر ژورنالیسم صورت می گیرد.

رایانامه: hziaee@gamil.com

موضوعات