یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1133
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2587 بازدید

فصلنامه عکسنامه وابسته به دفتر پژوهش های فرهنگی است. این نشریه در عکاسی و مطالعات تصویری به فعالیت می پردازد.

● صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
● مدیر مسئول: رعنا جوادی
● سردبیر: بهمن جلالی، رعنا جوادی
● تلفن: 88302482 (021)
● فاکس: 88302485 (021)
● نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره 229، کدپستی 1584736913
● صندوق پستی: 4691-15875

رایانامه: crb@iranculturestudies.com

موضوعات