جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1195
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2002 بازدید

سایت اینترنتی مدیر در زمینه مدیریت، فعالیت خود را از اواسط سال 1386 آغاز نموده است. این سایت در جهت استفاده کلیه دانشجویان، اساتید و کارشناسان و علاقمندان مدیریت و حوزه های مرتبط طراحی گردیده و فعالیت می نماید.

رایانامه: info@modir.ir

موضوعات