یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1244
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2674 بازدید

ماهنامه پل فیروزه وابسته به دفتر پژوهش های فرهنگی است. این نشریه در زمینه های مختلف مرتبط با ادیان و مذاهب به فعالیت می پردازد.

● صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
● مدیر مسئول: محمدرضا حائری
● سردبیر: محمد حسن خوشنویس
● تلفن: 88847846، 88302482، 88821364 (021)
● فاکس: 88302485 (021)
● نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 215، کدپستی 1584736913
● صندوق پستی: 4691-15875

رایانامه: crb@iranculturestudies.com

موضوعات