یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1558
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2948 بازدید

فصلنامه اندیشه ایرانشهر وابسته به دفتر پژوهش های فرهنگی است. این نشریه در زمینه جامعه و فضاهای عمومی به فعالیت می پردازد.

● صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
● مدیر مسئول: محمدرضا حائری
● سردبیر: محمدرضا حائری
● تلفن: 88443006 - 88405122 (021)
● فاکس: 88443005 (021)
● نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه یگانه، شماره 215
● صندوق پستی: 4691-15875

رایانامه: crb@iranculturestudies.com

موضوعات