یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1981
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3138 بازدید

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی نشریه ای علمی ـ پژوهشی است که در آن مقاله‌های حاصل از مطالعات اصیل و یافته‌های پژوهشی در زمینة علوم اقتصادی و اجتماعی و مدیریت چاپ و منتشر می‌شود. این نشریه دارای رتبه علمی و پژوهشی برای ویژه نامه اقتصاد است.

● مدیر مسول: مهرداد مدهوشی
● سر دبیر: احمد جعفری صمیمی
● نشانی: بابلسر، بلوار شهید بهشتی، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پژوهشنامه
● تلفن: 5245415 (0112)
● فاکس: 5245415 (0112)

رایانامه: shspaj@umz.ac.ir

موضوعات