دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1825
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2338 بازدید

مؤسسه فرهنگى رواق حکمت، با این انگیزه شکل گرفت که بتواند بخشى از نیازهاى مبرم و اقناع نشده‏ى فرهنگى، پژوهشى و آموزشى را در حوزه‏ى اندیشه دینى برآورده سازد. از این رو، همواره تلاش این مؤسسه در راستاى تحقق این انگیزه به هر شکل ممکن با هر امکان موجود بوده و هست و هرگز محدودیت امکانات مانع ادامه‏ى فعالیت‏هاى آن نشده، هرچند از سرعت و گسترش آن کاسته است.
در تشکیلات آن دو معاونت (ادارى مالى - پژوهشى) و چند خانه(خانه خرد، خانه رایانه، خانه رسانه، خانه آفرینش، خانه فقه و حقوق، خانه نواندیشى،...) در نظر گرفته شد. این خانه‏ها به تناسب گسترش فعالیت‏هاى مؤسسه قابل افزایش هستند و به دلیل استقلال از یکدیگر ظهور هر یک از آنها خللى در کار قبلى‏ها ایجاد نمى‏کند.
خانه خرد و خانه رایانه در این مدت فعّال بوده و حاصل کار آنها چندین کتاب و هزاران صفحه پاسخ به صدها سؤال روى شبکه جهانى اینترنت بوده است.
خانه آفرینش و خانه رسانه براى فعال شدن، اقدامات مختلفى کرده‏اند که چندین طرح آماده‏ى اجرا، حاصل آن مى‏باشد.
خانه فقه و حقوق و خانه نواندیشى در آرزوى یافتن مجالى براى ظهور طراحى شده‏اند.

● آدرس: قم - بلوار امین - بیست متری گلستان - کوچه 14 - پلاک 10
● تلفن: 21-02512907520
● دورنویس و پیامگیر: 2925269


رایانامه: info@ravaqhekmat.ir

موضوعات