جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بر خط: 3035
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2933 بازدید

مدرسه اسلامی هنر موسسه ای آموزشی است که در زمینه هنر به فعالیت می پردازد.

● آدرس: قم، خیابان شهید فاطمی، کوچه ۲۱، پلاک ۴۱
● صندوق پستی: قم ۱۱۶۹-۳۷۱۳۵
● تلفن: ۷۷۴۹۰۶۲ ۲۵۱ ۹۸+

موضوعات