دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1751
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2592 بازدید

هفته نامه هنرمند، در موضوعات هنری چون سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و ... به فعالیت می پردازد.

● مدیر مسئول: ساجده اثنی عشری
● سردبیر: علی دژاکام

موضوعات