یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2633
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

6999 بازدید

تولد :
- اردیبهشت 1313 هجری شمسی، بیرجند

تحصیلات :
- دیپلم ششم متوسطه، خرداد 1332، دبیرستان مروی تهران
- لیسانس رشته قضایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، خرداد 1336
- شهادتنامه های پایان تحصیلات دوره دکترای رشته قضایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران،1339
- دکترای دولتی علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه پاریس، 1964 (1343)
- دکتری تخصصی روزنامه نگاری از انستیتوی مطبوعات و علوم خبری در دانشگاه پاریس، 1964 (1343)
- دیپلم عالی تدریس روزنامه نگاری از مرکز بین المللی تعلیمات عالی روزنامه نگاری دانشگاه استراسبورگ، 1963 (1342)

خدمات دانشگاهی:
- دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران 1349 – 1344
- استاد و رئیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی 1359 – 1344
- استاد گروه علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، از1360
- استاد مهمان دانشگاه های فرانسه (پاریس و رن) 1368 – 1362
- مدیر تحقیقات ( استاد راهنمای رساله های دکترا) دانشگاه پاریس از سال 1362

خدمات مطبوعاتی:
عضو هیأت تحریریه و مدیر بخش اخبار و مقالات خارجی روزنامه کیهان، 1340 – 1336

خدمات حقوقی :
- وکیل پایه یک دادگستری، از سال 1346
- مشاور حقوقی اتحادیه بین المللی ارتباطات دور، از 1379

همکاری در تأسیس مؤسسات و دوره های آموزشی و پژوهشی:
- عضو مؤسس دوره عالی روزنامه نگاری، مؤسسه عالی مطبوعات وروابط عمومی ودانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، 1350 – 1343
- عضو هیأت مؤسس بخش ارتباطات بین المللی " انچمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی " 1976 (1355)
- عضو هیأت مؤسس "مرکز مطالعات فراملی ارتباطات واطلاعات در کشورهای آسیا،آفریقا و آمریکای لاتین، پاریس " 1992 (1371) دوره فوق لیسانس علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی، 1368
- عضو مؤسس دوره دکتری علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی، 1375
- عضو مؤسس "مرکز پژوهش های ارتباطات " وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی و وزارت پست و تلگراف و تلفن، 1375
- پیشنهاد دهنده تاسیس " مرکز مطالعات و تحقیقات ارتباطات در آسیای مرکزی " با همکاری یونسکو در تهران، از طریق کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سال 1374 که پس از اعزام یک هیأت بررسی و امکان سنجی از سوی سازمان مذکور به ایران و کشورهای منطقه، همچنان در حال مطالعه و مذاکره است.

همکاری در ایجاد انجمن ها :
- عضو هیأت مؤسس " انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" تابستان 1357

عضویت در انجمن های علمی بین المللی:
- عضو "انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات جمعی" از سال 1962
- عضو " انجمن بین المللی حقوق فضا" از سال 1967
- عضو " انستیتوی بین المللی ارتباطات" از سال
- عضو " انجمن فرانسوی علوم ارتباطات و اطلاعات "، از سال 1983

کتاب های چاپ شده
- روزنامه نگاری با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی
- فرهنگ علوم ارتباطات. با همکاری دکتر نعیم بدیعی
- وسایل ارتبات جمعی
- بازنگری در روزنامه نگاری معاصر
- روش تحقیق درمحتوای
- وسایل ارتباط جمعی(جلد دوم)
- تحقیق در محتوای برنامه های رادیو ایران
- تکنولوژی های نوین ارتباطی: از تلگراف و تلفن تا ماهواره و اینترنت
- کتابشناسی ارتباطات درکشورهای در حال توسعه به زبان های انگلیسی و فرانسه (2 جلد)
- حقوق مطبوعات: بررسی تطبیقی میان حقوق آزادی مطبوعات و اداره انتشار آن ها
- مبانی حقوق ارتباطات
- اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی

منبع:
- http://motamednejad.ir

موضوعات

مناطق

مطالب

تعداد: 2

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر
تصاویر