یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 981
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

15886 بازدید

محمد مددپور، در سال 1334 در شهرستان بندرانزلی متولد شد. وی دارای دکترای فلسفه هنر و از شاگردان سید احد فردید بود. مددپور درسهای فدید را در کتابی با عنوان "دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان" به رشته تحریر درآورد.
وی پیش از بیست سال درحوزه مباحث نظری فلسفی و حکمت و هنر اسلامی تحقیق و تدبر نموده بود و آثار بسیاری را از خود برجای گذاشت.
محمد مددپور در چهارم فروردین 1384 در اثر سانحه رانندگی درگذشت.

آثار:
• دیدار بینى
• سیر و سلوک سینمایى
• حکمت معنوى و ساحت هنر
• سیر فرهنگ و ادب در ادوار تاریخى
• گریز از یکسان‏سازى جهانى، اندیشه روزمرگى یا تفکرآرمانشهرى
• سیر حکمت و هنر مسیحى، از عصر ایمان تا عصر خرد(عصرخرد)
• سیر حکمت و هنر مسیحى، از عصر ایمان تا عصر خرد(عصرایمان)
• آشنائی با آرای متفکران درباره ی هنر 1 (هنر و زیبائی در نظر متفکران شرق)
• آشنائی با آرای متفکران درباره ی هنر 2 (هنر و زیبائی در نظر متفکران یونان و رم)
• آشنائی با آرای متفکران درباره ی هنر 4,3 (هنر و زیبائی در نظر متفکران مسیحی و مسلمان)
• حکمت اُنسی و زیبایی شناسی عرفانی هنراسلامی
• درآمدی بر سیرتفکر معاصر
• آشنائی با آرای متفکران درباره ی هنر (5)
• ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک
• سینمای اشراقی
• آشنایی با آرای متفکران درباره هنر(جلد دوم)
• سیر تفکر معاصر جلد اول
• پارادیمهای زیبایی شناسی هنرهای معاصر
• حقیقت و هنر دینی

منابع:
- http://www.iricap.com

موضوعات

مطالب

تعداد: 89
» 
1
2
3
4

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر
تصاویر