دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1141
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

5445 بازدید

سید محمد طباطبائی


سید محمد طباطبائی یکی از زعماء روحانی مشروطیت ایران است. وی فرزند سید صادق طباطبائی مجتهد معروف دوره ناصرالدین شاه می‌باشد. تولدش در سال 1258 هـ . ق در کربلا اتفاق افتاد. پس از آنکه تحصیلات ابتدائی را آموخت، نزد پدرش فقه و اصول را فرا گرفت و چندی نیز نزد شیخ هادی نجم آبادی و میرزا ابوالحسن جلوه حکمی معروف درس می‌خواند، سپس به عراق عزیمت نمود و مدت ده سال به تکمیل تحصیلات خود پرداخت تا به مقام اجتهاد نائل آمد و دو سال قبل از قتل ناصرالدین شاه به ایران آمد و به وظایف ملی و مذهبی مشغول شد. در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه با مشروطه‌خواهان همداستان شد و برای برقراری حکومت مشروطه تلاش بسیار کرد. در نتیجه این اقدامات فرمان مشروطه صادر و دستور انجام انتخابات داده شد. در انتخابات دوره اول، طباطبائی از طرف اقلیت مذهبی به وکالت مجلس معرفی گردید. او در مجلس از وزنه‌های موثر بود و مردم اعتقاد عجیبی به او داشتند. بعد از آنکه محمد علی میرزا مجلس را به توپ بست، طباطبائی و بهبهانی و چند تن دیگر از نمایندگان به پارک امین الدوله پناه بردند ولی پس از مدت کمی حکومت از محل اختفاء آنها مستحضر شد و عده‌ای سرباز به آنجا ریخته و کلیه ساکنان آنجا را دستگیر و سید محمد طباطبائی را با خفت و خواری به باغشاه بردند ولی محمد علی شاه با او روبوسی کرد و از این عمل عذر خواست و با پرداخت سه هزار تومان، از او تقاضا کرد تا تهران را ترک گوید و او هم مدتی در شمیران متوقف و بعد به خراسان رفت و در مشهد رحل اقامت افکند و مدتی در آنجا باقی ماند تا سرانجام پس از خلع محمدعلی میرزا به تهران آمد و از طرف مردم استقبال باشکوهی از او به عمل آمد و مجدداً مرجعیت خود را پیدا کرد.
در جنگ بین‌المللی اول که موضوع مهاجرت پیش آمد، طباطبائی نیز جزء مهاجرین بود. مدتی در کرمانشاه و قریب یک سال در استانبول توقف نمود و از طرف دولت عثمانی کلیه مخارج او پرداخت. در سال 1336 طباطبائی به تهران بازگشت و بقیه عمر را به عبادت گذرانید و در سال 1299 ش در سن 81 سالگی درگذشت.

منابع:
1- کتاب شرح رجال سیاسی نظامی معاصر ایران، ج 2، نوشته دکتر باقر عاقلی ، انتشارات گفتار با همکاری نشر علم، 1380

موضوعات

مناطق

مطالب

تعداد: 1

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر
تصاویر