شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 3431
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

6965 بازدید

محمدرضا حکیمی در سال 1314 شمسی در مشهد زاده شد. پدرش مرحوم حاج عبدالوهاب حکیمی از متشرعان و محترمین بازار مشهد بود. استاد حکیمی در سال 1320 ابتدا راهی مکتب و سپس مدرسه گردید و در سال 1326 به حوزه علمیه خراسان وارد شد و بیست سال به علم اندوزی و خودسازی پرداخت.
ایشان در طی این مدت به فراگیری دروس مقدمات و سطح و بعد از آن به درس خارج پرداخت و در کنار آن سالیان درازی به تحصیل فلسفه و کلام، همت گماشت و ادبیات عرب را نزد شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری فرا گرفت.
حکیمی همچنین از محضر استادانی همچون آیت الله شیخ مجتبی قزوینی خراسانی، آیت الله سید محمد هادی میلانی و آیت الله میرزا احمد مدرس یزدی بهره ها برد، و جهت فراگیری نجوم، تقویم و برخی علوم دیگر به محضر استادانی چون حاج شیخ اسماعیل نجومیان، حاج سید ابوالحسن حافظیان و حاجی خان مخیری و ... شتافت، در سال 1348، اجازه اجتهاد را از شیخ آقا بزرگ تهرانی دریافت داشت.
محمدرضا حکیمی در میان استادانش بیش از همه از شیخ مجتبی قزوینی تاثیر گرفت و این تاثیر سرانجام با تاسیس مکتب تفکیک توسط حکیمی انجامید.
حکیمی در سال 1345 از مشهد به تهران کوچ کرد و خودش این واقعه را «هجرت الی التکلیف» نامید. از این تاریخ بود که با روشنفکران روزگار خودش بیشتر آشنا شد و در چند موسسه فرهنگی- انتشاراتی از جمله موسسه انتشارات فرانکلین مشغول کار شد.
دغدغه اصلی حکیمی از آغاز تا کنون ترسیم سیمای ویژه ای از اسلام و تشیع بوده است، اسلامی که بر محور عدالت در اجتماع و آزادگی در فرد می چرخد و تکیه اصلی اش در سال های اولیه بیشتر بر نشان دادن الگوهای عملی بوده و در سال های پایان تبین مبانی نظری. قلب تفکر وی در این ماجرا جدایی افکندن میان داده های وحیانی و فرآوردهای بشری بوده است که خودش این تفکر را «مکتب تفکیک» نامیده است.
مهمترین تلاش وی تألیف دایره المعارف اسلامی و شیعی ای است موسوم به «الحیاه».
عناوین برخی از کتابهای حکیمی عبارتند از :
- الحیاه ( تالیف مشترک )
- دانش مسلمین
- ادبیات و تعهد در اسلام
- مکتب تفکیک
- معاد اجتهاد و تقلید در فلسفه
- قصد و عدم وقوع
- مرام جاودانه
- عاشورا مظلومیتی مضاعف

منابع:
www.asha.ir/2006/10/post_16.html
www.hakimi.org

موضوعات

مناطق

مطالب

تعداد: 15

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر
تصاویر