یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1078
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2033 بازدید

محمدحسن اخوی فرزند اسماعیل سال 1287 در تهران به دنیا آمد. او پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی وارد دانشکده افسری شد و سپس به خدمت ارتش درآمد و تا 1332 مشاغل زیر را در این سازمان عهده‌دار بود:
رئیس رکن دوم ستاد ارتش، فرمانده هنگ اردبیل، تشکیل اداره مرکز تعلیمات موتوری و زرهی ارتش، رئیس ستاد لشکر خوزستان، معاون موتوری ارتش.
محمدحسن اخوی که پس از شهریور 1320 عضو حزب مخفی «نهضت ملی» به رهبری سرلشکر حسن ارفع بود و به قول حسین فردوست «مغز متفکر» این حزب، در 1332 یکی از عمال و طراحان کودتای 28 مرداد بود که با عوامل خارجی کودتا رابطه نزدیک داشت، اخوی در 18 مرداد 1332 با شاه دیدار کرد و اسامی افراد موافق با کودتا را در اختیار وی قرار داد.
پس از محرز شدن تشکیل جلسات کودتاچیان در منزل سرهنگ اخوی در 25 مرداد، حکم توقیف وی صادر شد، او در بازجویی خود از دخالت آمریکا و سرهنگ فرزانگان در کودتا پرده برداشت. پس از پیروزی کودتاگران او به درجه سرتیپی ارتقاء یافت و به معاونت رئیس ستاد ارتش رسید و همچنین به ریاست کمیسیون اعطاء نشانهای کودتا منصوب شد. در 1332 به مدت یک سال وابسته نظامی ایران در کشورهای ترکیه و یونان و یوگسلاوی بود و پس از بازگشت از 1334 تا 1336 رئیس سازمان جنگلبانی و فرمانده گارد جنگلی شد. اخوی در تشکیل دولت دکتر منوچهر اقبال به وزارت کشاورزی رسید و همزمان به درجه سرلشکری ارتقاء یافت. اخوی به علت مخالفت با طرح اصلاحات ارضی از وزارت برکنار و در 1340 بازنشسته شد. پس از انقلاب اسلامی به امریکا رفت. سرتیپ محمدحسن اخوی فراماسونر و عضو لژ پهلوی و همایون بود.

منابع:
1. http://www.iichs.org نوشته آسیه آل احمد

موضوعات

مناطق