یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2089
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1988 بازدید

متولد سال 1279 ش در مشهد و فرزند حاج محمد باقر مجتهد خراسان است. در مشهد تحصیلات خود را ادامه داد و مطابق معمول در ادبیات فارسی، عربی، فقه و اصول، حکمت و منطق صاحب نظر شد. چون ذوق مطبوعاتی داشت و مقاله‌نویس خوبی بود و افکارش هم تند و انقلابی بود، در مشهد به انتشار روزنامه خراسان مبادرت نمود. انتشار این روزنامه مقارن بود با قیام کلنل محمد تقی خان پسیان. طبعاً روزنامه مزبور از کلنل و قیام آن حمایت می‌کرد. پس از آن روزنامه را تعدیل نمود ولی باز هم تند و انتقادی بود. چهار سال انتشار آن در مشهد ادامه داشت و مدیر آن گاهی گرفتار حبس و زمانی در تبعید به سر می‌برد. در 1304 ش به تهران آمد و قریب یک سال روزنامه فریاد را انتشار داد، سپس به حزب توده تجدد ایران که توسط جوان‌های تحصیل کرده و اروپا رفته تأسیس یافته بود، پیوست و امتیاز روزنامه تجدد ایران را گرفت از سال 1306 به طور یومیه آن را انتشار داد و جزء جراید درجه اول آن روز بود. طباطبائی نیز مانند سایرین از طریق انتشار روزنامه، خود را به دستگاه نزدیک کرد و اعتماد حکومت را جلب نمود و بالاخره در دوره یازدهم به وکالت مجلس رسید. در ادوار دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم هم وکیل مجلس بود. در دوره شانزدهم هم از تهران وکیل شد و روزنامه تجدد ایران را هم انتشار می‌داد ولی نه به حرارت سابق. در سال 1327 رئیس انتشارات و تبلیغات و معاون نخست‌وزیر گردید ولی دیری نگذشت که در مقابل همکاران خود و توقعات بی‌حد و حصر آن تاب مقاومت نیاورد و استعفا داد و برای همیشه از کار کنار رفت. سید محمد طباطبائی که معروف به تجدد بود، عقیده ثابتی نداشت و نان را به نرخ روز می‌خورد. برای پیشبرد هدف خود به هر کاری متوسل می‌شد. وفاتش در سال 1347 اتفاق افتاد. وی مردی صریح اللهجه، لجوج، خراج، ناطق و خونسرد بود.

منابع:
1- کتاب شرح رجال سیاسی نظامی معاصر ایران، ج 2، نوشته دکتر باقر عاقلی ، انتشارات گفتار با همکاری نشر علم، 1380

موضوعات

مناطق