جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2428
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2047 بازدید

اوریگنس (185-5/254). اوریگنس یکی از بزرگترین و تاثیر گذارترین متکلم مسیحی قرون نخستین میلادی است. احتمالا در اسکندریه ی مصر در یک خانواده ی مسیحی به دنیا آمد. رومیان پدرش را در سال 202 میلادی پس از شکنجه به قتل رساندند. او شدیدا تحت تاثیر پدرش بود و راه او را ادامه داد. در مدرسه ی کلمنس آموزش مسیحی را تکمیل کرد و در درس آمونیوس ساکاس استاد افلوطین شرکت می کرد. وقتی کلمنس تحت تعقیب قرار گرفت و اسکندریه را ترک کرد او مدیریت مدرسه را به عهده گرفت و یکی از مدرسان موفق مدرسه بود. بعدا به فلسطین رفت و در آنجا برای مردم موعظه می کرد. پس از چند سال دموکریتوس اسکندرانی او را به اسکندریه دعوت کرد. پس از بازگشت سخنرانی ها و موعظه هایش او را در جامعه ی مسیحی شرقی بسیار معروف کرده است.

پس از مدتی دوباره به فلسطین رفت و در آنجا حوزه ای علمی بنیان گذاری کرد و کتاب هایی تالیف کرد. کتاب تورات را در شش ستون تهیه کرد، در یک ستون متن عبری و در ستون دیگر با تلفظ یونانی و در چهار ستون دیگر چهار ترجمه ی یونانی از تورات را قرار داد.

معروفترین اثر او در باره ی اصول است. هدفش این بود که اصول مسیحیت را در چهار چوب فلسفی توضیح دهد، چون بین حقیقت فلسفی و حقیقت دینی تفاوتی قائل نبود.

او یک فیلسوف افلاطونی است و مانند فیلسوفان هم عصرش بحث صدور را مطرح کرد و مثل افلاطون را در لوگوس قرار داد و در خلقت سعی کرد بین خلقت ازلی فلسفی و خلقت از عدم جمع کند.

برای کتاب مقدس سه معنی در نظر می گرفت؛ معنی ظاهری یا تاریخی به جسم، معنی عرفانی به نفس و معنی حکمتی را به روح متعلق می دانست. از آنجایی که مورد بی مهری متولیان دین مسیح قرار گرفت کتاب های او سانسور شد و تعداد کمی از آن باقی مانده است. در سال 250 تحت شکنجه و آزار قرار گرفت و پس از آن چند سالی زنده بود اما سلامتی خود را باز نیافت. تا اینکه در سال 254 یا 255 درگذشت.

 

منابع:

1. http://tdi.blogfa.com
موضوعات

مناطق