پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2976
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

30410 بازدید

چالش جدی‌ای که فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور ما با آن مواجه است جو ناسالم تخریب است. بسیاری از آن چه رسانه ها و سیاستمداران علیه یکدیگر به کار می گیرند نقد شناخته نمی‌شود و هدفی جز تضعیف یا بیرون کردن رقیب از صحنه ندارد. دغدغه نقد منصفانه از مدت‌ها پیش در جامعه مطرح بوده و در سخنان رهبری نیز به صورت مکرر به آن اشاره شده اما آنچه که در سال 88 و پس از انتخابات ریاست جمهوری بر کشور گذشت اهمیت نقد منصفانه را بار دیگری روشن کرد، رعایت نکردن اصول نقد و دامن زدن به فضای تخریب و لجن پراکنی سنگین‌ترین هزینه‌های سیاسی را به کشور تحمیل نموده است. بنابراین برای پاکیزه ساختن فضای سیاسی کشور از این آفت زشت و زننده راهی جز حرکت به سمت «نقد منصفانه» و تبدیل کردن آن به یک «فرهنگ سازنده» وجود ندارد. مقدمه این راه نیز پیش از هر چیز شناخت محققانه «نقد» و اصول آن است.
اینکه در عنوان پرونده واژه منصفانه اضافه شده تنها می‌تواند نقش تأکیدی داشته باشد چرا که نقد (اگر درست انجام بگیرد) به خودی خود منصفانه است، و الا اساسا «نقد» نخواهد بود. بنابراین پرونده نقد منصفانه پرونده‌ای خواهد بود که تنها «نقد» را به معنای واقعی آن و آثار خودبه خودی مترتب بر آن نشان می‌دهد.

رایانامه: bashgah.e.andisheh@gmail.com

منابع

افراد و مشاهیر

مطالب

تعداد: 192
» 
1
2
3
4
5

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر