سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 4568
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

60033 بازدید

به جرأت می توان گفت این امر قابل انکار و کتمان نیست که در جامعه ایرانی، علوم انسانی دچار یک «بیچارگی مزمن» است. این بیچارگی از یک بیماری قدیمی سرچشمه می گیرد که باعث شده است تا سرچشمه های اندیشه خلاق ایرانی در طی سده های اخیر بخشکد و جامعه ایرانی به ندرت شاهد به فعلت رسیدن استعدادهایی چون خواجه نصیرالدین طوسی، ابونصر فارابی، ابوعلی سینا، شهاب الدین سهروردی، صدرالدین محمد شیرازی و ... باشد.
این وضعیت درحالی است که در سده های اخیر شاهد رشد و تکاپوی گسترده در جهان غربی بوده ایم به طوری که در کنار این بیچارگی، دچاری نوعی خودباختگی علمی نیز شده ایم تا هرآنچه از جهان غربی به جامعه شرقی ما می رسد بر سر دست گیریم و تنها با تکرار آن مباهات ورزیم.
طرح بحث ضرورت تحول در علوم انسانی در جامعه ایرانی از سوی رهبر انقلاب، باعث شده است تا افرادی که پیش از این دغدغه هایی از این دست در سر داشتند، به تکاپویی تازه مشغول شوند و با وجود مخالفت های تنگ نظرانه با عزمی دوباره برای ایجاد دگرگونی در وضعیت موجود تلاش کنند.
باشگاه اندیشه نیز بر آن است تا با کمک اعضاء و کاربران خود گامی شایسته در این عرصه بردارد تا شاید از ماحصل این تلاش ها علوم انسانی در جامعه ما به جایگاه اصلی خود بازگردد و به رشد و بالندگی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی ما یاری رساند. به همین جهت از کلیه کاربران و اعضاء سایت دعوت می کنیم تا با شرکت در این بحث، به این محفل رونق مضاعف بخشند.

رایانامه: bashgah.e.andisheh@gmail.com

منابع

افراد و مشاهیر

مطالب

تعداد: 347
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر