پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1269
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

7025 بازدید

حزب الدعوه با نام کامل حزب الدعوة الإسلامیة (حزب دعوت اسلامی) یک سازمان سیاسی اسلام گرای شیعه در عراق است که در سال ۱۹۵۷م، توسط شاگردان و پیروان آیت ا... «محمدباقر صدر» تأسیس شد. این حزب ابتدا در قامت یک جنبش مذهبی اصلاح طلب پدیدار شد که به ترویج ارزش های اسلامی، افزایش آگاهی سیاسی و مقابله با سکولاریسم می پرداخت. در دههٔ ۱۹۷۰م، با افزایش نفوذ این حزب در میان جوانان و شخصیت های مذهبی و سرکوب آن از سوی حکومت حزب بعث، الدعوه به یک جریان انقلابی تبدیل شد که به مقاومت مسلحانه در برابر حکومت می پرداخت. دشمنی حزب الدعوه و حکومت صدام حسین پس از به شهادت رسیدن آیت ا... محمدباقر صدر در ۱۹۸۰ به اوج خود رسید. این حزب پس از براندازی حکومت صدام در سال ۲۰۰۳م، به یکی از مهمترین احزاب سیاسی عراق تبدیل شد. نخست وزیر سابق عراق، ابراهیم الجعفری، و نخست وزیر کنونی این کشور، نوری المالکی، هر دو از اعضای این حزب بوده اند.
حزب الدعوه از حامیان انقلاب اسلامی در عصر پهلوی بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در جریان جنگ ایران و عراق به انجام عملیات های مسلحانه علیه حکومت صدام اقدام می کرد. حمایت ایران از این حزب و روابط نزدیک آنان با یکدیگر تاکنون نیز ادامه یافته است. این حزب از دههٔ ۱۹۹۰ به این سو گرایش هایی از ملی گرایی عراقی را نیز نشان داده است.

منبع:
- http://bashgah.netافراد و مشاهیر

مطالب

تعداد: 1

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر