شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2923
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1418 بازدید

فصلنامه دانش سیاسی، یکی از مجموعه نشریات دانشگاه امام صادق(ع) است که با همکاری اساتید برجسته حوزه سیاست ایران و توسط دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی منتشر می‌گردد. هدف از انتشار این مجله، غنای بومی در حوزه سیاست و اسلام است. محورهای دریافت مقالات درسه سطح می‌باشند که عبارت‌ است از: 1- مباحث بین رشته‌ای در حوزه «سیاست اسلامی»(اعم از نظری و تحلیل موردی) 2- مباحث تحلیلی مربوط به «سیاست در ایران»(اعم از مسایل و مبانی) 3- مباحث کاربردی مربوط به ایران و جهان اسلام(اعم از منطقه‌ای و بین‌المللی)

● صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام
● درجه: علمی - پژوهشی
● مدیر مسئول: جلال درخشه

آدرس اینترنتی: mag.isu.ac.ir

موضوعات