سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
معاد و هالیوود(3)

فایل حاضر، بخش سوم نقد و بررسی مجموعه فیلم های هالیوود با موضوع «معاد و هالیوود» است که به نقد و بررسی فیلم سینمایی «نابغه» (knowing) می پردازد. این مجموعه توسط دفتر سینمائی بسیج دانشجوئی دانشگاه امام صادق(ع)، تهیه و تنظیم شده است.


http://bashgah.net/fa/content/print_version/49155 (Tue Feb 28 22:09:55 2017)