دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
آبی در سیاهی

نام ساعت 25 را مرتضى [آوینی] انتخاب کرد، یک روز داخل اتاق او بودیم گفت اسم این مجموعه را مى گذاریم ساعت 25، من تا آن زمان اصلا نام ساعت 25 را نشنیده بودم، اسم خیلى مناسبى بود، چون بحث، بحث آخرالزمان بود، منظور ساعتى وراى ساعت تقویمى و 24 ساعت معمول، و من این نام را قبول کردم.
اخیرا نادر طالب زاده درمصاحبه ای با اشاره به آثاری که درباره آمریکا ساخته شده تاکید کرد که آمریکایی ها تنها به خاطر آثارش به او اجازه سفر به آمریکا به همراه رئیس جمهور را نداده اند. یکی از ابن مستندها، مستند ساعت 25 است که نادر طالب زاده درباره آن می گوید:«سال 69 سفرى به آمریکا رفتم، دیدم چقدر گداها در خیابان زیاد شده، در بازگشت ‏با موافقت‏حوزه هنرى به آمریکا رفتم و حدود سه ماه درباره فقر در آمریکا تصویر بردارى کردم. اینجا بود که شهید آوینى به کمک من آمد. حتى قبل از رفتن هم چند جلسه باایشان داشتم، خیلى مرا تشویق کرد و پیشنهادهایى داد و حجم اعظم کار را براى تدوین به آقای فارسی سپرد...». قسمت آخر این مستند که با نام «آبی در سیاهی» درباره موج اسلام گرایی در آمریکا است تقدیم کاربران می شود.http://bashgah.net/fa/content/print_version/50953 (Mon Jun 25 06:24:19 2018)