پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
جریان‌های روز جامعه‌شناسی در آمریکای شمالی

نشست «جریان‌های روز جامعه‌شناسی در آمریکای شمالی» برگزار می‌شود.به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی علوم اجتماعی، انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس نشست «جریان‌های روز جامعه‌شناسی در آمریکای شمالی» را برگزار می‌کند.

در این نشست، مریم عالم‌زاده (دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه شیکاگو) سخنرانی خواهد کرد.

زمان: دوشنبه 20 دی 1395، ساعت 17 تا 19

مکان: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن شکوییبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

http://bashgah.net/fa/content/print_version/97488 (Thu May 24 14:16:55 2018)