پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
دوگانگی فرهنگی اجتماعی در ایران

نشست دوگانگی فرهنگی اجتماعی در ایران برگزار می‌شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از شبکه معالم، مرکز آموزشی شیخ بهایی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به برگزاری نشست تخصصی «دوگانگی فرهنگی اجتماعی در ایران» اقدام می‌کند.

در این نشست، غلامرضا صدیق اورعی (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) به ارائه بحث خواهد پرداخت.

زمان: چهارشنبه 25 اسفند 1395، ساعت 16

مکان: اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی واقع در مشهد، چهارراه خسروی، خیابان شهید رجاییبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

http://bashgah.net/fa/content/print_version/98051 (Thu Apr 26 13:44:21 2018)