پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
پدیدارشناسی مرگ

نشست «پدیدارشناسی مرگ» برگزار می‌شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، کانون پنجره به برگزاری نشست «پدیدارشناسی مرگ» اقدام می‌کند.

در این نشست، سیدجمال سامع سخنرانی خواهد کرد.

زمان: چهارشنبه 30 فروردین 1396، ساعت 16

مکان: دانشگاه صنعتی اصفهان، سالن شهید خرازیبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

http://bashgah.net/fa/content/print_version/98134 (Thu May 24 14:10:42 2018)