پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
انگاره‌های رده‌شناختی وزن شعر

نشست «انگاره‌های رده‌شناختی وزن شعر» برگزار می‌شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سومین نشست از سلسله نشست‌های علمی پژوهشکده زبان‌شناسی این پژوهشگاه به موضوع «انگاره‌های رده‌شناختی وزن شعر» اختصاص می‌یابد.

در این نشست، امید طبیب‌زاده سخنرانی خواهد کرد.

زمان: چهارشنبه 30 فروردین 1396، ساعت 10 تا 12

مکان: تهران، بزرگراه کردستان، نبش ساختمان آ.اس.پ، خیابان دکتر صادق آئینه‌وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمتبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

http://bashgah.net/fa/content/print_version/98150 (Thu May 24 14:05:58 2018)