یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
تخریج حدیث

نشست تخریج حدیث برگزار می شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) یکشنبه این هفته میزبان شرکت کنندگان در نشست «تخریج حدیث و مباحث مرتبط» خواهد بود.

در این نشست، محمدحسین بهرامی و عباس محمودی سخنرانی خواهند کرد.

دبیری این نشست را مرتضی فدایی برعهده خواهد داشت.

زمان: یکشنبه 10 اردیبهشت 1396، ساعت 16 تا 18

مکان: قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)، سالن شهید صدربا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

http://bashgah.net/fa/content/print_version/98226 (Sun Jun 24 05:21:40 2018)