شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بر خط: 1556
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1968 بازدید
روشنفکری تراز دینی اسلامی

فایل حاضر سخنرانی حسین کچوئیان با عنوان روشنفکری تراز دینی اسلامی می باشد که در همایش روشنفکری دینی در دانشگاه علم و صنعت در تاریخ 26/9/1386 ایراد شده است. همایش مذکور به همت کانون اندیشه جوان برگزار گردید.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۳ اسفند ۱۳۸۶
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : حسین‌ کچویان
خبرنگار : سعید بابایی
عناوین
رسته: 1