پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 627
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1008 بازدید
گسست نسلی از منظر جامعه شناسانه

فایل حاضر سخنرانی حسین کچوئیان با عنوان گسست نسلی از منظر جامعه شناسانه می باشد که در فرهنگسرای رسانه در تاریخ 17/10/1386 ایراد شده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۲/۲۲
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : حسین‌ کچویان
عناوین
رسته: 1