شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بر خط: 2773
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

977 بازدید
گسست نسلی از منظر جامعه شناسانه

فایل حاضر سخنرانی حسین کچوئیان با عنوان گسست نسلی از منظر جامعه شناسانه می باشد که در فرهنگسرای رسانه در تاریخ 17/10/1386 ایراد شده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۲/۲۲
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : حسین‌ کچویان
عناوین
رسته: 1