پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 846
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3149 بازدید
برگزاری همایش فرهنگ عمومی، اعتماد به نفس ملی و انقلاب اسلامی

همایش فرهنگ عمومی، اعتماد به نفس ملی و انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. بنابر فراخوان این همایش که به همت مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) انجام می گردد، افراد می توانند حول پنج محور زیر مقالات پژوهشی خود را ارسال دارند:
(1) مبانی نظری
(2) آسیب شناسی اعتماد به نفس ملی از منظر غرب زدگی و ...
(3) انقلاب اسلامی و ارتقا اعتماد به نفس ملی
(4) نظام های ارتباطی، اطلاعاتی، هنری و اعتماد به نفس ملی
(5) طراحی الگوی مطلوب اعتماد به نفس ملی.
مهلت ارسال چکیده ی مقالات، 30 مرداد و مهلت فرستادن خود مقالات، تا 30 مهر می باشد. این مقالات باید به نشانی دبیرخانه ی این همایش واقع در بزرگراه چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، مرکز تحقیقات فرستاده شوند.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۳ تیر ۱۳۸۷
عناوین
رسته: 1