سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1748
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1150 بازدید
کتاب "ارتباط در بحران" منتشر شد

کتاب "ارتباط در بحران" با ترجمه شایسته اسماعیلی‌پور و ساسان شادمان منفرد در شمارگان 2000 نسخه و 58 صفحه از سوی دفتر پژوهش‌های رادیو منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب با مقدمه‌ای از دکتر علیرضا نوری مدیر رادیو ایران و پیشگفتاری از چارلز جی. کوری رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر و خدمات بهداشتی ذهنی آغاز می‌شود.
کتاب در 9 فصل به طرح مباحثی در این حوزه خاص می‌پردازد که هر فصل از زیر بخش‌هایی تشکیل شده است:
فصل اول با عنوان "ارتباطات قبل، هنگام و پس از موقعیت بحرانی" می‌پردازد به نکاتی چون ارتباطات خطر، محیط اطلاعاتی ناپایدار و طرح پرسش‌هایی چون "فرصت‌های ایجاد ارتباط موثر چیست و چگونه می‌توان آنها را بهبود بخشید؟"، "سوالاتی که در موقعیت بحرانی در اذهان عمومی شکل می‌گیرند، کدامند؟" و "مسئولیت‌های رسانه‌های خبری چیست؟"
فصل دوم با عنوان "مبانی ارتباطات" می‌پردازد به زیر بخش‌های "توسعه اهداف و پیام‌های کلیدی"، "پافشاری بر پیام" و "ارسال دقیق و به موقع اطلاعات".
فصل سوم با عنوان "تبادل اطلاعات پیچیده، علمی و فنی" می‌پردازد به زیر بخش‌هایی چون "اقرار به عدم قطعیت"، "شناخت میزان درک مردم از خطر" و "عوامل مرتبط با درک خطر".
فصل چهارم با عنوان "افسانه‌ها، اصول و تله‌ها" می‌پردازد به زیر بخش‌های "افسانه‌ها و حقایق مربوط به ارتباطات خطر"، "اعتمادسازی و کسب اعتبار"، "مراقب اشکالات غیرمنتظره باشید" و "مدیریت خشم".
فصل پنجم با عنوان "درک و کار با رسانه" می‌پردازد به زیر بخش‌هایی چون "چشم‌انداز رسانه - حقایق"، "فضا و زمان"، "استفاده از مصاحبه تا حد ممکن"، "قوانین جاده"، "برنامه‌ریزی و آماده شدن" و "قبل، حین و بعد از مصاحبه: بایدها و نبایدها".
فصل ششم، هفتم و هشتم و نهم به ترتیب با عناوین "تصحیح اشتباهات و کنترل شایعه"، "بررسی نقاط قوت و ضعف شخصی"، "ارائه اطلاعات در جلسات عمومی" و "تشخیص فرصت‌هایی برای ابراز عقیده" به کار این کتاب پایان می‌دهد.

تاریخ انتشار در سایت: ۵ مرداد ۱۳۸۷
منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۷/۰۵/۰۵
عناوین
رسته: 3