پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1057
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1801 بازدید
فراخوان مقاله برای همایش ابوحامد محمد غزالی

دبیرخانه همایش "ابوحامد محمد غزالی" برای دریافت مقاله در زمینه های مختلف فراخوان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش توسط موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ایران و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و نیز جمعی از سازمان های فرهنگی کشور در آذرماه 1387 برگزار می شود.
مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 30 مهر و اصل آنها تا 30 آبان است. همچنین علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پست الکترونیکی fata@ensani.ir تماس بگیرند.
محورهای همایش عبارت اند از: زندگی و بستر فکری و تاریخی حیات غزالی، جایگاه اعتقادی و فرهنگی خراسان و توس در عصر غزالی، خاندان غزالی، نظام تفکر اهل سنت در عصر غزالی، خلافت عباسی و سلطنت سلجوقی بحران ها و چالش ها، غزالی و علوم عقلی: منطق، کلام و فلسفه، غزالی و فقه اسلامی: خلافت، سلطنت و اندرزنامه سیاسی، غزالی؛ اخلاق و تعلیم و تربیت، غزالی؛ عرفان و تطور، استادان و شاگردان برجسته غزالی، آثار غزالی، غزالی؛ هنر و زیبایی شناسی، حسن و جمال، خیال و تخیل صورت مثالی، علم مثال، صناعات ادبی و شعر زبان فارسی و ارزش ادبی آن در آثار پارسی غزالی، احیای علم دین در دیدگاه غزالی، تاثیر غزالی بر سیر تصوف و عرفان اسلامی، غزالی در عالم تشیع، غزالی شناسی در غرب.
بنابر اعلام دبیرخانه، 28 مقاله در دو روز برگزاری همایش ارائه می شود. همچنین سعی می شود مجموعه مقالات همایش به صورت کامل پیش از برگزاری منتشر شود.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ مرداد ۱۳۸۷
منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۷/۰۵/۱۸
عناوین
رسته: 3