دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1966
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3271 بازدید
مسایل حقوقی شبکه‌های بازاریابی در جوامع اسلامی

پژوهشی درباره احکام فقهی و اصول حقوقی سیستم‌های بازاریابی در کتابی با عنوان «بررسی علمی و حقوقی بازاریابی شبکه‌ای» به قلم جمشید اصغری و صدیقه فقیه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب به ارایه دیدگاه‌های حقوقی اسلام در برابر تحولات و تغییرات اجتماعی جدید و پیدایش نهادهای نوپدید پرداخته است.
«بازاریابی شبکه‌ای» از مسایل نوظهور جوامع امروزی است که به اشکال مختلف رخ داده و آثار گوناگونی را از خود برجای گذاشته است.
در این پژوهش از دو مفهوم "بازاریابی سالم و قانونمند شده" و "ناسالم و مخرب" که هرمی نامیده می‌شود و احکام فقهی و حقوقی قراردادهای منعقده در بدنه سیستم‌های مذکور یاد شده است.
این نوشتار در بر دارنده 3 فصل با عناوینی چون بازاریابی، ماهیت اقتصادی و حقوقی بازاریابی شبکه‌ای ناسالم، ماهیت اقتصادی و حقوقی بازاریابی شبکه‌ای صحیح است.
از موضوعات این اثر می‌توان به عناصر طرح‌های هرمی بدون ارایه محصول، حقوق خارجی، تعریف و ماهیت قرارداد بازاریابی شبکه‌ای صحیح و انواع آن، بازاریابی سنتی، شروط متعاقدین، مشابه مدنی و تجاری اشاره کرد.
کتاب‌های حقوق تجارت، برنامه‌ریزی بازاریابی، البیع و المکاسب، شرح قانون مدنی، مهذب‌الاحکام، وسائل‌الشیعه، حقوق اموال، بررسی فقهی عقد بیمه و مصباح‌الاصول از منابع فارسی و عربی در تألیف این کتاب به شمار می‌روند.
انتشارات مجد کتاب «بررسی علمی و حقوقی بازاریابی شبکه‌ای» را در 240 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و قیمت 33000 ریال به بازار نشر عرضه کرده است.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۱ آبان ۱۳۸۷
عناوین
رسته: 3