پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 4062
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1277 بازدید
شرایط امکانی ظهور فردید

فایل حاضر سخنرانی حسین کچوئیان با عنوان شرایط امکانی ظهور فردید می باشد که در همایش بررسی و نقد آرا دکتر سید احمد فردید در دانشکده ادبیات و زبانهای دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ 29/7/1387 ایراد شده است. لازم به ذکر است که همایش مذکور با همکاری کانون اندیشه جوان برگزار گردیده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۵ آبان ۱۳۸۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : حسین‌ کچویان
خبرنگار : سعید بابایی
عناوین
رسته: 1