جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1442
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2655 بازدید
زندگی

Life - 2003
1' 36'' video col, computer animation 2DSubject, screenplay and 2D animation : Bruno BozzettoMusic and sound effects : Roberto Frattini
The technological conception of a defected planet, the earth.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ فروردین ۱۳۹۰
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : برونو بوزتی
عناوین
رسته: 3