پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3033
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2580 بازدید
زیبایی تفاوت

The Beauty of Difference - 2006
1' video col, computer animation 2DSubject, screenplay and 2D animation: Bruno BozzettoMusic and sound effects : Roberto Frattini
A symbolic film, which focuses on the main idea that difference is what makes the world go round. The film has been produced to support the Campaign of social and cultural information over ADHD

تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ فروردین ۱۳۹۰
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : برونو بوزتی
رسته: 3