شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
بر خط: 1154
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2470 بازدید
بله و خیر

Yes&No - 2001
4', video, col, computer animation 2D
Subject, screenplay and 2D animation : Bruno BozzettoMusic and sound effects : Roberto Frattini
A diseducational film on road driving, that shows us how the road code can't always sort out all problems.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ فروردین ۱۳۹۰
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : برونو بوزتی
رسته: 3