چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1805
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

934 بازدید
طبقه فراموش شده

فایل حاضر سخنرانی دکتر حسن رحیم پور با موضوع «طبقه فراموش شده» می‌باشد که توسط مؤسسه طرحی برای فردا تهیه و تنظیم گردیده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ خرداد ۱۳۸۴
فایل (های) پیوست
نقش ها
خبرنگار : سعید بابایی
عناوین
رسته: 1