دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1389
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1892 بازدید
"ارسطو و فراسوی وی" منتشر شد

کتاب "ارسطو و فراسوی وی: مقاله‌هایی در زمینه مابعدالطبیعه و اخلاق" تألیف سارا برودی از سوی انتشارات دانشگاه کیمبریج منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که مجموعه مقالات مؤلف است در سی و پنج سال نگاشته شده و مضامینی چون علیت، زمان، تقدیر، جبریت، غایت‌گرایی طبیعی و وجوه مختلف نفس و همچنین ایده خیر برتر را در بر می‌گیرد.

ارسطو هنوز هم منبع و مرجع بسیاری از کارهایی فلسفی است که هرچند با توجه به نیازها و ضرورتهای جهان جدید صورت می‌گیرند نیاز به آرای افرادی چون افلاطون و ارسطو را در خود حس می‌کنند.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ بهمن ۱۳۸۷
منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۷/۱۱/۱۵
عناوین
رسته: 3