دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1860
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1772 بازدید
غرب از منظر فردید

فایل حاضر سخنرانی رضا داوری اردکانی با عنوان غرب از منظر فردید می باشد که در همایش "در مسیر مصیر ظهور" (بزرگداشت چهاردهمین سالگرد وفات مرحوم دکتر سید احمد فردید) در بنیاد دکتر فرید (منزل سابق ایشان) در تاریخ 23/05/1387 ایراد شده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ بهمن ۱۳۸۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
خبرنگار : سعید بابایی
عناوین
رسته: 1