یک‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3846
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1228 بازدید
ده سال پس از ماندلا

به دنبال پیروزى کنگره ملى آفریقا در سومین دوره انتخابات عمومى، امروز (۲۷ آوریل) مراسم معارفه «تابوامبکى» به سمت ریاست جمهورى آفریقاى جنوبى برگزار مى شود.۲۷ آوریل مصادف است با مراسم معارفه «نلسون ماندلا» در ۱۰ سال پیش به سمت اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقاى جنوبى.با وجود گذشت یک دهه از استقرار دموکراسى در آفریقاى جنوبى که نتایجى همچون برقرارى آرامش عمومى و بهبود روابط بین سفیدپوستان و سیاه پوستان را به دنبال داشته، انتخابات در این کشور همواره درگیر مسائل نژادى و قومى بوده است. به قدرت رسیدن کنگره ملى آفریقا در سال ۱۹۹۴ که پایانى بر حکومت رژیم نژادپرست آپارتاید بود، باعث شکل گیرى و فعالیت ۸۰ گروه افراطى سفیدپوست در آفریقاى جنوبى شده است.
بعضى از این گروه ها داراى کاراکتر مبهم شبه نظامى و برخى دیگر داراى گرایشات مذهبى هستند و اعضاى آنان، اقدامات خود را بر روى گروه ها و طبقات مختلف اجتماعى متمرکز کرده اند. تمامى این گروه ها، بهانه مبارزات خود را «احساس محرومیت و اجحاف» به دلیل زندگى کردن تحت نفوذ دولت کنگره ملى آفریقا بیان مى کنند، ولى هرگروه به طور جداگانه از برترى نژادى گروه متبوعش دم مى زند.
دو ماه قبل از برگزارى انتخابات، گروه افراطى سفیدپوست که با نام جنگجویان قوم بوئر شهرت یافته اند، موجى از حملات تروریستى در شهرهاى فقیر و سیاه پوست نشین آفریقاى جنوبى به راه انداختند. این گروه هدف حملات خود را پایان دادن به دولت کنگره ملى آفریقا بیان کرده و خواستار آزادى ۳۵ نفرى شده بودند که به اتهام حملات تروریستى در زندان به سر مى بردند. کلیه این اقدامات تروریستى در حالى صورت مى گیرد که ۶۰ درصد جامعه ۴/۴ میلیون نفرى سفیدپوست آفریقاى جنوبى، خشونت و افراط گرى هم میهنان خود را محکوم کرده اند.
در حالى که حزب «جدید ملى» براى پیشبرد اهداف و منافع اقلیت سفیدپوست، فعالیت خود را در مؤسسات متمرکز کرده، «گروه ۶۳» که از روشنفکران و دانشگاهیان سفیدپوست تشکیل شده و به نام نمایندگان جامعه آفریقایى شهرت یافته است، فعالیت خود را بر حملات تروریستى متمرکز کرده است. اقدامات گروه خشونت طلب ۶۳ و حمایت علنى آنان از خشونت گرایان مورد نکوهش رهبر حزب جدید ملى و رئیس دولت منطقه «کابوى غربى» قرار گرفته است.امبکى هم در عین اظهار تمایل به همکارى با همه گروه هاى جامعه براى حل مشکل به وجود آمده از جناح بندى هاى گروه هاى اقلیت، به گروه هاى افراطى سفیدپوست اخطار داده است.
وى گفت: «با وجود حمایت از جان و اموال شهرنشینان، راه هاى مشخص قانونى را علیه کسانى که براى رسیدن به اهداف شخصى، تصمیم به برگرداندن خشونت در آفریقاى جنوبى دارند، به کار خواهیم گرفت.»امبکى که در سال ۱۹۹۹، براى نخستین بار به سمت ریاست جمهورى برگزیده شده بود، براى حل مسائل و مشکلات مطرح دوره پنج ساله رئیس جمهورى ماندلا، اداره حکومت «بدون غرور و همراه با مسئولیت» را به آفریقاى جنوبى وعده داد. بیکارى ۳۵ درصدى جمعیت فعال آفریقاى جنوبى و فشارهاى خردکننده توسعه نیافتگى در شهرهاى سیاه پوست نشین که به حاشیه رانده شدن فعالیت ها و تصمیمات مهم اقتصادى در این مناطق را به همراه داشت، جزء مسائلى بودند که امبکى از همان ابتداى ریاست جمهورى با آن مواجه بود.
جمعیت سیاه پوستى که پس از کسب حقوق و آزادى هاى سیاسى، آرزوى پیشرفت مادى را در سر مى پروراند، بحران هاى اقتصادى ناشى از کاهش قیمت طلا و (کاهش) سرمایه گذارى هاى خارجى و لزوم سرمایه گذارى هاى اجتماعى براى حفظ حضور این کشور در عرصه اقتصاد بین المللى، امبکى را با وضعیت پیچیده اى مواجه ساخته بود.ایده ایجاد بورژواى سیاه پوست، به عنوان اولین گام براى دستیابى به بهبود وضعیت اقتصادى اکثریت جامعه آفریقاى جنوبى، سازماندهى مجدد تشکیلات کارى، گسترش شرکت هاى کوچک و متوسط به عنوان تنها راه عملى کردن وعده ایجاد اشتغال و سرعت خصوصى سازى ادارات عمومى به خصوص در بخش حمل و نقل و ارتباطات جزء اقدامات مهم و قابل ستایش دوره اول ریاست جمهورى امبکى محسوب مى شود.
اما بلافاصله بعد از این اقدامات مثبت، تئورى عجیب و دور از ذهن مطرح شده توسط امبکى باعث تعجب جوامع بین المللى و علمى شد. امبکى مدعى شد ویروس HIV، عامل بیمارى ایدز نیست؛ فرضیه اى که تنها ارزش مطرح شدن در کشورى را دارد که ۱۰ درصد جمعیت آن از این بیمارى رنج مى برند.امبکى در سپتامبر سال ۲۰۰۰، به دلیل فشارى که توسط حزب متبوعش به او وارد مى شد، پذیرفت که HIV هم یکى از راه هاى به وجود آمدن بیمارى ایدز است.همچنین امبکى از فشارهاى منازعات بین مبارزان ملى گراى سیاه پوست بر سر تصاحب مسئولیت هاى دولتى امتناع مى ورزید. حتى پس از انتشار تصادفى (اتفاقى) این قضیه، همواره با همکارى رفیق و هم قطار قدیمى خویش در جنگ هاى آزادسازى سیاهان، سعى در توجیه این مسئله داشت و هیچگاه فساد ادارى و مالى به وجود آمده در سیستم اقتصادى کشورش را نپذیرفت.
با وجود کلیه مسائل ذکر شده، تعصبات قومى و نژادى باعث شد تا یک بار دیگر کنگره ملى آفریقا که حامى سیاه پوستان نام گرفته است، پیروز رقابت هاى سومین انتخابات دموکراتیک در این کشور باشد.اتحاد دموکراتیک (رقیب اصلى کنگره آفریقا) نیز که با عنوان «مرد نبرد» و با وعده ایجاد یک میلیون شغل، درمان ایدز و محاکمه دستگاه هاى ادارى و مالى فاسد و با شعار «آفریقاى جنوبى لیاقت بیشترى دارد» به میدان آمده بود، تنها به صرف شناخته شدن با نام حزبى که «سفیدپوستان را ترجیح مى دهد» از گردونه رقابت حذف شد و بدین ترتیب تابوامبکى یک بار دیگر بر صندلى ریاست جمهورى آفریقاى جنوبى تکیه خواهد زد.

تاریخ انتشار در سایت: ۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
منبع: / روزنامه / شرق ۱۳۸۳/۰۲/۰۸
نقش ها
عناوین
رسته: 3